วิสัยทัศน์ - โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
225
page-template-default,page,page-id-225,page-child,parent-pageid-149,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-28.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ เน้นให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองไทย  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีจิตอาสาที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมไทยและสังคมโลก