คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวัดประสาท – สุวรรณพลับพลาพิทยาคม