ประกาศผล ม.1 เพจ 5 - โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
3136
page-template-default,page,page-id-3136,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

 

 

 

81

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย ทวีศักดิ์ อ่องผุดผาด 1-1698-00324-70-1 รายงานตัว

82

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง ฐิติกานต์ แก้วกลม 1-1022-00261-57-5 รายงานตัว

83

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง ธวัลยา พูลฉ่ำ 1-6489-00104-29-5 รายงานตัว

84

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง วรัญญา ฤาโสภา 1-1040-00208-37-1 รายงานตัว

85

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย ชิษณุพงศ์ บุญเกิด 1-1020-03953-95-4 รายงานตัว

86

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย ธนภัทร ศิริมงคล 1-1022-00249-34-6 รายงานตัว

87

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง ณัฐชยา ขาวดี 1-8693-00033-10-8 รายงานตัว

88

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง พัชรนันท์ ภูมิแกดำ 1-7699-00848-49-9 รายงานตัว

89

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย ศตพร เจตน์อารี 1-1022-00265-39-2 รายงานตัว

90

ห้องเรียน GEP เด็กหญิง ปุญญิญา ดรละคร 1-1037-04319-71-3 รายงานตัว

91

ห้องเรียน GEP เด็กชาย พลกฤต ลัคซอน 1-1020-03879-37-1 รายงานตัว

92

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง ธนัชพร นิลสลับ 1-7498-00440-72-2 รายงานตัว
93 ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย นิรันกาล ศรีสุระ 1-1031-00961-44-4 รายงานตัว
94 ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย เกียรติยศ​ โอฬาร​นัฎ 1-1020-03830-10-1 รายงานตัว
95 ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง วิศรุตา พาทรัพย์มา 1-1018-01520-14-1 รายงานตัว
96 ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย วุฒิพงศ์ เนื่องน้อย 1-1020-03923-32-0 รายงานตัว
97 ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง สุวิชาพร วงศ์เจษฎาสกุล 1-1018-01539-75-5 รายงานตัว
98 ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย อภินันท์ ซาแสง 1-1031-00989-94-2 รายงานตัว
99 ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย ณัฐดนย์ สุขเสอม 1-1018-01556-38-2 รายงานตัว
100 ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง ชุภากานต์ พัชนี 1-1020-03888-99-1 รายงานตัว
106 ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย ชวัลวิทย์ พุ่มสวัสดิ์ 1-1018-01525-89-4 รายงานตัว

กลับหน้า 4

***ไม่มีรายชื่อกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0972439619 ครูวิศิษฐ์ศักดิ์ (เอ็ม)***