ประกาศผล ม.1 เพจ 4 - โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
3129
page-template-default,page,page-id-3129,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

61

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง ชนากานต์ อินทรนิมิตร 1-1018-01490-77-2 รายงานตัว

62

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง รจนา บุ้งทอง 1-1611-00039-45-4 รายงานตัว

63

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง สุภัสสร แสงพิทักษ์ 1-1031-00995-02-1 รายงานตัว

64

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง สุวนันท์ สวัสดี 3-1020-03970-04-2 รายงานตัว

65

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย วิสิทธิศักดิ์ ศรีลาคำ 1-2095-01224-88-7 รายงานตัว

66

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง พุทธิวัลค์ เจริญทรัพย์ 1-1022-00268-30-8 รายงานตัว

67

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย วุฒิโชคชัย สังข์ทอง 1-1004-01376-99-8 รายงานตัว

68

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย ธันวา เหมือนปิ๋ว 1-1020-03927-09-1 รายงานตัว

69

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง วริศรา แก้วโมรา 1-3487-00053-29-1 รายงานตัว

70

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย คณิศร เดี่ยวกลาง 1-2799-00333-28-1 รายงานตัว

71

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย ธนวิชญ์ ศิริชัยโชค 1-1024-00210-86-9 รายงานตัว

72

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย สรวิชญ์ บุญล้น 1-1002-01954-24-6 รายงานตัว

73

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย ณรงค์ยศ เเก้วขาว 1-1031-01006-25-0 รายงานตัว

74

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง ชลธิชา โพธิสัย 1-3497-00370-25-4 รายงานตัว

75

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย ทนงศักดิ์ อยู่เจริญ 1-3009-01247-64-8 รายงานตัว

76

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง สุพนิดา สุดฟุ้งเฟื่อง 1-1022-00267-92-1 รายงานตัว

77

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง ชีวาเพชร บัวกอง 1-3099-03491-12-9 รายงานตัว

78

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย สันติสุข ธูปทอง 1-1040-002 รายงานตัว

79

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย ศาศวัตน์ ศาสตร์ประเสริฐ 1-1020-03904-52-0 รายงานตัว

80

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย อติกันต์ สุขใหญ่ 2-1019-00013-55-5 รายงานตัว

กลับหน้า 3     ต่อหน้า 5

***ไม่มีรายชื่อกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0972439619 ครูวิศิษฐ์ศักดิ์ (เอ็ม)***