ประกาศผล ม.1 เพจ 3 - โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
3120
page-template-default,page,page-id-3120,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

41

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย นนทชัย โมอ่อน 1-6599-02421-44-2 รายงานตัว

42

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง พิมพ์มาดา ดุขุนทด 1-1008-01606-77-0 รายงานตัว

43

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง ไอรริสา พานพินิจ 1-2097-02372-99-9 รายงานตัว

44

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง กีรณา ศิริโต 1-1020-03950-89-1 รายงานตัว

45

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย ปริญญา ศรีธิราช 1-1002-01949-00-5 รายงานตัว

46

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง ศศิธร ศิริโต 1-1020-03782-20-3 รายงานตัว

47

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย ณัฐกร มีเปรม 1-1020-03896-38-1 รายงานตัว

48

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย มนัสรินทร์ วินิจ 1-1020-03921-10-6 รายงานตัว

49

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย ไชยวัฒน์ ทุมมาตร 1-4599-01247-37-8 รายงานตัว

50

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง ไอลดา สีฉิม 1-1022-00258-63-9 รายงานตัว

51

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง กมลวาริน มัตสรรกฤษณ์ 1-1020-03846-80-5 รายงานตัว

52

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง อติพร เชยฉิม 1-1020-03906-66-2 รายงานตัว

53

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย บวรรัตน์ นิลเหล็กเพชร 1-1020-03914-26-6 รายงานตัว

54

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย ปวรปรัชญ์ นิลเหล็กเพชร 1-1020-03914-27-4 รายงานตัว

55

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง กัญญาภัทร สุดจิตร 1-1015-01332-65-9 รายงานตัว

56

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย ศุกลวัฒน์ การไสว 1-3304-01642-98-0 รายงานตัว

57

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง ชลัยรัฐฎ์ เจือนาค 1-1015-01542-93-4 รายงานตัว

58

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง พีรนันท์ ใจสิงห์ 1-1018-01559-73-0 รายงานตัว

59

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย ปิยวัฒน์ กุลสะโมรินทร์ 1-1022-00256-11-3 รายงานตัว

60

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง ผกามาศ กรแก้ว 1-1020-03887-30-7 รายงานตัว

กลับหน้า 2     ต่อหน้า 4

***ไม่มีรายชื่อกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0972439619 ครูวิศิษฐ์ศักดิ์ (เอ็ม)***