ประกาศผล ม.1 เพจ 2 - โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
3117
page-template-default,page,page-id-3117,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

21

ห้องเรียนทั่วไป นาย สมรักษ์ ชุมนิกาย 1-1007-03360-63-7 รายงานตัว

22

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง ธัญวิภา วิทยา 1-1020-03960-61-6 รายงานตัว

23

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง ฤสพร แก้วภมร 1-1008-01604-60-2 รายงานตัว

24

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง ปานวาด สราญรมย์ 1-7391-00020-47-0 รายงานตัว

25

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย กิตติวันท์ แซ่ลิ้ม 1-1020-03940-89-5 รายงานตัว

26

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง ภัทรวดี​ ทองคำสุข 1-1020-03962-06-6 รายงานตัว

27

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง ณัฐณิชชา ศรีฉ่อง 1-1018-01561-97-1 รายงานตัว

28

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง ปาณิสรา เสือกูล 1-1020-03945-79-0 รายงานตัว

29

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง ณปภา กิบัน 1-1022-00268-43-0 รายงานตัว

30

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย ธารา สุ่ยขุนทด 1-1002-01917-95-2 รายงานตัว

31

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย สุกฤช กิจทรัพย์ 1-2603-00174-42-6 รายงานตัว

32

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง พรสุดา น้อยมี 1-7307-01029-46-5 รายงานตัว

33

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง อารียา คงด้วยแก้ว 1-1025-00064-89-9 รายงานตัว

34

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย นัฐพล เย็นใจดี 1-1299-02091-08-1 รายงานตัว

35

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย ยิ่งพันธ์ วงศ์คอคุ้ม 1-1008-01560-76-1 รายงานตัว

36

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง ฐิติชญา แซ่ลี้ 1-1022-00255-05-2 รายงานตัว

37

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย ตะวัน เกิดแสง 1-1037-04331-91-8 รายงานตัว

38

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย อัครินทร์ เดชเรือง 1-1020-03945-89-7 รายงานตัว

39

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง กชณัช ฟุ้งสันเทียะ 1-1008-01599-78-1 รายงานตัว

40

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย จักรกฤษ อินใจ 1-8399-01972-35-4 รายงานตัว

กลับหน้า 2     ต่อหน้า 3

***ไม่มีรายชื่อกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0972439619 ครูวิศิษฐ์ศักดิ์ (เอ็ม)***