ประกาศผล ม.1 เพจ 1 - โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
3099
page-template-default,page,page-id-3099,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

1

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง กชพร พลับศิริ 1-1020-03926-28-1 รายงานตัว

2

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง ทรรสิกา รอดนิล 1-1022-00263-99-3 รายงานตัว

3

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง ธิชา แจ่มศรี 1-1020-03902-28-4 รายงานตัว

4

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย หัตถกิจ ธนากุลอนันต์ 1-1020-03894-75-3 รายงานตัว

5

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง นันท์นภัส จารุโรจนาพิทักษ์ 1-3305-01468-67-1 รายงานตัว

6

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง จุฬาลักษณ์​ เกียรติศิลปิน 1-1024-00182-03-2 รายงานตัว

7

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง ธิญาดา ธรรมโหร 1-1043-01064-44-1 รายงานตัว

8

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง แก้วกาญจนา มีปลอด 1-1020-03887-31-5 รายงานตัว

9

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย เกียรติยศ​ โอฬารนัฎ 1-1020-03830-10-1 รายงานตัว

10

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง วรรณิสา เนตรโต 1-1020-03878-82-1 รายงานตัว

11

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง กนิษฐนาฏ ผิวสลับ 1-1020-03873-71-3 รายงานตัว

12

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย ชาญชัย ลือชา 1-1199-02332-69-0 รายงานตัว

13

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง ปุณณภา อ่วมพลอย 1-1040-00196-53-4 รายงานตัว

14

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย ธนบดี จันทร์กระจ่าง 1-1020-03949-12-4 รายงานตัว

15

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง ณิชกานต์ บุญประทะทอง 1-1020-03870-53-6 รายงานตัว

16

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย ศิรวัชญ์ พลับนิ่ม 1-1020-03939-08-1 รายงานตัว

17

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง วีระดาภรณ์ เม้ยมิ่ง 1-1002-01921-94-1 รายงานตัว

18

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย กฤษณ โยธาหาร 1-1020-03957-52-6 รายงานตัว

19

ห้องเรียนทั่วไป เด็กชาย ภพพิสิษฐ์ ธรรมธร 1-1020-03965-25-1 รายงานตัว

20

ห้องเรียนทั่วไป เด็กหญิง ทิพย์มณฑา ปานาตี 1-1018-01520-85-0 รายงานตัว

ต่อหน้า 2

***ไม่มีรายชื่อกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0972439619 ครูวิศิษฐ์ศักดิ์ (เอ็ม)***