โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม

94 ซอยจรัญสนิทวงศ์ ถนนบางพรม แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

เบอร์โทรศัพท์   0 2418 2911

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 

กลุ่มบริหารทั่วไป           0 2418 2911

กลุ่มบริหารงบประมาณ  0 2864 9840

กลุ่มบริหารงานบุคคล    0 2418 2838

กลุ่มบริหารวิชาการ        0 2418 3115

ห้องประชาสัมพันธ์        0 2418 3116

โทรสาร 0 2418 2911

E-mail : Plubpla23@gmail.com

แผนที่โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม