จบไปแล้วกับกิจกรรม🌟”เปิดบ้านสุวรรณพลับพลา”🌟ที่จัดขึ้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดยในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม ของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่มีหลักสูตรใหม่ในแนวคิด “แผนการเรียนใหม่ หลักสูตรใหม่ สู่อนาคตที่ใช่ อาชีพที่ชอบ” 📚

             โดยภายในงานมีการจัดการแข่งขันหลากหลายรายการ การนำเสนอโครงงาน IS กิจกรรมทำได้ขายคล่องของลูก ๆ ส.ว.พ. และการจัดบูธแนะนำแผนการเรียนใหม่