ผอ.ณกานดา พิชญาสัทธาภัค และตัวแทนครูจากงานแนะแนว และงานหลักสูตร โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม เข้าร่วมงาน “POTISARN OPEN HOUSE 2023” ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร