04
1. เภสัช-วิทย์สุขภาพ copy
2. เตรียมวิศวะ-สถาปัตย์ copy
3. เตรียมมนุษย์-ครุศาสตร์ copy
4. เตรียมรัฐศาสตร์ copy
5. เตรียมนิเทศ-ดิจิทัลมีเดีย copy
6. เตรียมศิลปกรรม copy
7. เตรียมพลศึกษา copy
8. เตรียมบริหารธุรกิจ copy
9. เตรียมเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ copy
10. GEP
previous arrow
next arrow

รับสมัครนักเรียน ตอนนี้!!

  •  สมัครเรียนห้องเรียนพิเศษคณิต-วิทย์-เทคโน (GEP) ได้ตั้งแต่ตอนนี้ เป็นต้นไป
  •  สมัครเรียนห้องทั่วไป ได้ตั้งแต่ตอนนี้ เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์

1.4 ปฏิทิ นรับสมัครนักเรียน copy
1.3 รับสมัคร GEP copy44
4. รับสมัครนักเรียน
previous arrow
next arrow

UPDATE SWPP

กิจกรรมโรงเรียน