04
1. เภสัช-วิทย์สุขภาพ copy
2. เตรียมวิศวะ-สถาปัตย์ copy
3. เตรียมมนุษย์-ครุศาสตร์ copy
4. เตรียมรัฐศาสตร์ copy
5. เตรียมนิเทศ-ดิจิทัลมีเดีย copy
6. เตรียมศิลปกรรม copy
7. เตรียมพลศึกษา copy
8. เตรียมบริหารธุรกิจ copy
9. เตรียมเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ copy
10. เตรียมเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ copy
previous arrow
next arrow

รับสมัครนักเรียน เร็วๆนี้

  • วันที่ 14 – 18  กุมภาพันธ์ 2566 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิต-วิทย์-เทคโน (GEP)
  • วันที่ 11 – 15  มีนาคม  2566 รับสมัครนักเรียนห้องห้องทั่วไป

ประชาสัมพันธ์

4. รับสมัครนักเรียน
previous arrow
next arrow

UPDATE SWPP

LINE_ALBUM_รูป ผอ ณกานดา_221023_11

แผนการเรียน

9 + 1

LINE_ALBUM_รูป ผอ ณกานดา_221023_11

แผนการเรียน

9 + 1

กิจกรรมโรงเรียน